Vocabulaire

a
b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ayak-ayak één van de formele structuren binnen het karawitan repertoire
balungan kernmelodie van een gendhing
barang 1. naam van een gamelantoonhoogte, 2. naam van een pelog modus
bawa solozang
bedug grote moskeetrom
bonang ketels in een houten frame
bubaran één van de formele structuren binnen het karawitan repertoire
buka introductie van een gendhing
cak soort ukelele in een kroncong ensemble
celempung soort citer
cengeng sentimenteel poplied
cengkok 1. melodische formule, 2. melodische stijl, 3. muzikale eenheid
cuk soort ukelele in een kroncong ensemble
dangdut populair genre met Indiase en Arabische invloeden
dhalang vertoner of 'poppenspeler' (wayang)
dolanan kinderlied, spel, licht gamelangenre
dua warna muziekprogramma van RCTI
gadhon kamer gamelanensemble
gambang houten xylofoon
gangsa Balinese metalofoon
garapan tegenmelodie of omspeling van de balungan
gatra eenheid van vier tellen binnen een gendhing
gender metalofoon
gendhing 1. algemene term voor gamelancomposities, 2. relatief lang stuk
gerong koorzang bij gamelan
gerongan partij van de koorzang
gongan gongfrase
halus beschaafd, elegant, tegenovergestelde van kasar
hiburan daerah amusementsliederen uit de jaren vijftig
irama tempo, ritme
jineman licht gamelangenre
kasar grof, tegenovergestelde van halus
kempul een set gongs
kempyang kleine ketel in houten frame
kempyung kwintinterval
kendhang trom
kenong ketels in een houten frame
ketawang één van de formele structuren binnen het karawitan repertoire
kethuk kleine ketel in houten frame
kosok op- en afstreek
kroncong genre met Portugese invloeden
ladrang één van de formele structuren binnen het karawitan repertoire
lancaran één van de formele structuren binnen het karawitan repertoire
langgam licht gamelangenre
langgam jawa sub-genre van kroncong
laras 1. toonsysteem, 2. toonhoogte
mbesut glissando
nduduk toonherhaling dient als signaal
ngelik in het hogere octaaf
padepokan cultureel centrum
palaran vocaal genre binnen het karawitan repertoire
pamurba lagu datgene dat de autoriteit over de melodie van de gendhing draagt'
pathet modi
pathetan 1. sub-genre van sulukan, 2. prelede of postlude van een gendhing
pelog toonsysteem met 7 tonen in een octaaf
pesindhen zangeres in traditionele gamelan
plangkan standaard voor de rebab
pop berat 'zware' popmuziek
pop country een soort alternatieve rockpop
pop daerah nationale popliedjes in lokaal idioom vertaald
pop jawa popliedjes vertaald in Javaans idioom
qasidah Arabische poëzie
RCTI commercieel televisiestation
rebaban rebabpartij
rebana lijstrommels
saron metalofoon
seleh doeltoon waar de melodie naartoe leidt
sendal pancing speeltechniek van de rebab
sendratari dansdrama
senggrengan korte melodie met laras en pathet van een gendhing
sense of ngeng 'muzikaal instinct'
sindhenan zangpartij van de pesindhen
siter citer
slendro toonsysteem met 5 tonen in een octaaf
slenthem metalofoon
srepegan één van de formele structuren binnen het karawitan repertoire
suling bamboefluit
sulukan algemene term voor liederen gezongen door de dhalang tijdens wayang
suwuk slot van een gendhing
terompet schalmei
tikelan speeltechniek van de rebab
uyon-uyon gamelan in concertvorm
wayang kulit schaduwspel
wilet ornament

 naar boven 

terug